Aan de Enkhuizer grachten ….♫ ♫…

Enkhuizen heeft veel grachten en bruggen, in de winter zorgt dat vaak voor schaatspret.

Tot dusver is er nog niet voldoende (dik) ijs, dus het blijft stil op de gracht, met uitzondering van de plaatselijke waaghals.  🙂

de waaghals

SAM_4929sneeuw januari 2013 kopie

Heel in de verte, bij de brug, is de waaghals te zien

SAM_4920sneeuw januari 2013 kopie

SAM_4926sneeuw januari 2013 kopie

SAM_4928sneeuw januari 2013 kopie

Enkhuizen is een ‘schone stad’ en de sneeuw wordt opgeruimd. Ik kon ternauwernood het vege lijf redden, bijna werd ik de gracht ingeschoven.

SAM_4936sneeuw januari 2013 kopie

Het brood voor de vogels wordt per rollator aangevoerd.

SAM_4933sneeuw januari 2013 kopie


Advertenties